دسته‌بندی نشده

قرائت سوره مائده توسط اساتید

تصاویر قبل از برگذاری مراسم

جلسه قرائت بیست و سوم

تصاویر بعد از برگذاری مراسم

جلسه قرائت بیست و سوم