ahzab
      ahzab

آشنایی با باشگاه فرهنگی قرآنی تالی

آشنایی با قرآن، این کتاب الهی و راهنمای سعادت و تحقق فرهنگ اصیل آن و باز گشت به کتابی که نور، هدایت، موعظه، تبیان، شفا، میزان و فرقان است امری لازم و حیاتی می باشد و بی تفاوت بودن در برابر مواعظ و دستورات آن خسران دنیا و آخرت و انس و همنشینی با آن هدایت و بشارت رابه دنبال خواهد داشت.تشکل های قرآنی مردم نهاد در راستای هدف گذاری کلان نظام مقدّس جمهوری اسلامی ایران مبنی بر گسترش روز افزون فرهنگ قرآنی و دینی در بین اقشار مختلف مردم گامهای مؤثری برداشته و در سال های اخیر مخاطبان پرشماری را جذب برنامه های قرآنی در حوزه های آموزشی و فرهنگی نموده است. بدیهی است ارتقاء سطح کمی و کیفی فعالیت های قرآنی و همچنین ورود به بخشهای تخصصی در این زمینه نیازمند یک رویکرد جدید، چشم اندازی هدایتگر و نیز نگرشی عالمانه می باشد…. مشاهده بیشتر