ارتباط با مراکز

تماس با باشگاه فرهنگی قرآنی تالی

آموزشگاه اول

میدان تجریش ، میدان قدس ، ابتدای خیابان شهید باهنر (نیاوران) ، بن بست شهید نوری ، مرکز قرآنی ریحانه النبی .

۰۹۰۳-۹۱۳۶۷۱۳

آموزشگاه دوم

انتهای بزرگراه شهید نواب صفوی ، جوادیه ، خیابان شهید هوشنگ اسم زمانی ، جنب بازارچه ، مسجد جامع فردانش ، مرکز قرآنی نور

۰۹۰۳-۹۱۳۶۷۱۳