بخش اول

واحد فرهنگ سازی قرآنی

اهیمت فرهنگ

در سال های گذشته مطرح شدن بحث تهاجم فرهنگی توسط رهبر معظم انقلاب ناشی از دو چیز بوده است : اهمیت مسئله فرهنگ؛ یعنی اینکه مبنا وزیر بنای همه فعالیت ها باید بحث فرهنگی به طور مستقیم و یا غیر مستقیم باشد و نکته دوم اینکه مردم ما با فرهنگ خودشان که فرهنگ اصیل اسلامی –شیعی می باشد بزرگ شده اند و ایشان مکرراً اشاره فرموده اند که فرهنگ نباید در حاشیه بقیه فعالیت ها باشد بلکه دیگر فعالیت ها می بایست در حاشیه کار فرهنگی باشد اما متأسفانه امروز شاهد آن هستیم که مسئولین و نهادهای فرهنگی کشور در مقابل هجوم فرهنگی غرب و تبلیغات پرحجم و فریبنده استکبار حالتی انفعالی دارند و به رغم فعالیتهای مثبت و روبه جلویی که در اکثر زمینه های علمی، فن آوری ، نظامی، اقتصادی و …. صورت پذیرفته در زمینه فرهنگ رشد آنچنانی صورت نپذیرفته و اگر بخواهیم واقعیت را انکار نکنیم باید بگویم ما در زمینه فرهنگ پیشرفت نداشته ایم این مسئله مهم در دغده های مکرر معظم له و سخنرانی های اخیرایشان نیز مشهوداست. فلذا این نکته بسیار ضروری است که پرداختن به فرهنگ اصیل قرآنی و مذهبی و ترویج و اشاعه روزافزون مکتب قرآن و اهل بیت علیهم السلام رسالت اصلی باشگاه قرانی تالی می باشد و بدیهی است که مباحث آموزشی نباید نسبت به ترویج فرهنگ قرانی  باشگاه در اولویت قرار بگیرد همگان از اهمیت بحث آموزش و فعالیتهای علمی آگاهی دارند اما این امر در کنار مباحث فرهنگی است که معنای واقعی پیدا می کند.

استفاده از نخبگان فرهنگی و قرآنی ، تولید محصولات فرهنگی در قالبهای متنوع و ایجاد یک بسترامن و مناسب برای انجام دادن فعالیتهای فرهنگی قرانی سه عامل مهم در راستای پیشرفت و تأثیرگذاری این حوزه می باشد.برخورد حکیمانه و عالمانه، دوری از افراط و تفریط و استفاده درست و به جا از ابزار فرهنگ و هنر در جهت اشاعه فرهنگ قرانی نکات مهم دیگری است که چشم پوشی از این موارد آن هم در این شرایط حساس عواقب خوشی در پی نخواهد داشت فلذا باشگاه قرآنی تالی می کوشد که با استفاده صحیح از تمام ظرفیت های موجود و سرلوحه قراردادن رهنمودهای حکیمانه مقام معظم رهبری در جهت فرهنگ قرآنی و مذهبی گام های مؤثری برداشته و بتواند تأثیرگذاری مضاعفی را در این حوزه داشته باشد.

واحد روابط عمومی

روابط عمومی زمانی می تواند نقش راهبردی خود را به درستی در باشگاه ایفا کند که در تشکیلات باشگاه جایگاه مناسبی داشته باشد. در بسیاری از ساختارهای سازمانی مشاهده می شود که روابط عمومی به عنوان یک واحد فرعی اداری یا امور خدماتی منظور شده است که در این صورت روابط عمومی نمی تواند جایگاه و نقش راهبردی داشته باشد در سازمان هایی که واحد روابط عمومی در جدول سازمانی زیر نظر مدیر عامل قرار دارد نشان دهنده ی توجه به روابط عمومی به عنوان یک عنصر راهبردی است. اگر بخواهیم روابط عمومی نقش راهبردی در باشگاه داشته باشد لازم است ضمن در نظر گرفتن جایگاهی مناسب در ساختار باشگاه برای این واحد آن را در طرح ریزیهای راهبردی باشگاه مستقیماً دخالت دهیم در بسیاری از موارد روابط عمومی عملاً نقش راهبردی خود را در سازمان ها ایفا نمی کند این مشکل از دو جهت ناشی می شود:

عدم اطلاع کافی مدیران ارشد از نقش و اهمیت روابط عمومی به عنوان یک عنصر کمک کننده به طرح ریزیهای استراتژیک در زمینه سازی تصمیمات، اجرا و ارزیابی عملکرد برنامه های راهبردی باشگاه

روابط عمومی مطلوب باشگاه فرهنگی قرآنی تالی

یک روابط عمومی که در پی کسب مطلوبیت کامل است بایستی چند اصل مهم را مد نظر قرار دهد:

 • رازداری و حفظ اسرار باشگاه
 • عدم توسل به ترفندهای تبلیغاتی برای فریب افکار عمومی و مخاطبین باشگاه
 • خودداری از جریحه دارساختن افکار عمومی و مخاطبین باشگاه
 • ایجاد امکان تمییز دادن روابط عمومی از سایر فعالیتهای باشگاه
 • وجود میزانی برای تطبیق انتظارات مخاطبین و مدیران باشگاه
 • ایمان به حقانیت مخاطب و داشتن رفتار اخلاقی بامخاطبان باشگاه
 • پرهیز از تطمیع یا تهدید رسانه ها در مورد دادن آگاهی یا قطع آن
 • توجه به روابط عمومی بین المللی و جهانی
 • ارائه دادن نظرات و پیشنهادات به موقع در خصوص فعالیت های باشگاه به مدیریت
 • ارتباط اصولی و هدفمند با رسانه ها

واحد برنامه ریزی و توسعه

وظایف اصلی واحد برنامه ریزی و توسعه عبارت اند از:

 • برنامه ریزی کلیه فعالیت های باشگاه
 • نظارت و ارزشیابی پیشرفت و تحقق برنامه ها و اهداف
 • بهبود کارایی و اثربخشی فعالیت های باشگاه از طریق تقویت سیستم ها و روش های مدیریتی و فناورانه باشگاه

واحد برنامه ریزی و توسعه موظف است با برقراری ارتباط مؤثر با مدیرعامل و سایر واحدهای باشگاه و همچنین نهادها و سازمان های قرآنی دیگر بستر و زمینه همگرایی و تلاش ها در پیشرفت کمی و کیفی برنامه های باشگاه را فراهم نموده و از این طریق فرایندهای کلان توسعه آموزشی، فرهنگی و هنری مخاطبان را در راستای راهبردهای کلان باشگاه تقویت و تسهیل نماید. در همین راستا شناسایی مشکلات و موانع در حوزه های مختلف فعالیت باشگاه و برنامه ریزی برای رفع آنها و تقویت عملکردهای مؤثر از وظایف دیگری است که به واحد برنامه ریزی و توسعه واگذار شده است.

عملکردهای مؤثر از وظایف دیگری است که به واحد برنامه ریزی و توسعه واگذار شده است.

یقیناً شناسایی موانع و مشکلات فرا روی باشگاه و تقویت عملکرد مثبت آن نیازمند ارزیابی، پایش و نظارت مؤثر و مداوم بر اجرای برنامه و تحقق اهداف و ارائه گزارش های دقیق، بموقع و موثق است. این امر به ویژه در حوزه ارزیابی نتایج عملیاتی و تطابق عملکرد با بودجه در بخش های مختلف باشگاه مورد توجّه است. لذا واحد برنامه ریزی و توسعه با دریافت گزارش ها و اطلاعات مختلف از سایر بخش های باشگاه تلاش می نماید گزارش های مورد نیاز مدیریت ارشد باشگاه را برای کنترل عملکرد و جهت گیری سازمان فراهم نماید.تثبیت و تقویت عملکردهای موفق و کارآمد باشگاه وظیفه دیگری است که بر عهده این واحد قرار داده شده است. باشگاه قرآنی تالی از طریق واحد برنامه ریزی و توسعه می کوشد تا با پیاده سازی سیستمهای مدیریتی وروش های نوین مدیریت و تقویت استفاده نقش فناوری اطلاعات در باشگاه در جهت افزایش چابکی، اثر بخشی و کارآیی باشگاه به کار گیرد.