چشم اندازهای تالی

چشم اندازها فرهنگی

گسترش مسئولیت پذیری، ایمان، تعهد به فرهنگ اصیل اسلامی- شیعی و آمادگی های لازم در مواجه باانواع آسیب ها، تهدیدها، ناهنجاری های فرهنگی، اجتماعی و مذهبی با اشاعه و ترویج روز افزون فرهنگ قرآن و اهل بیت علیهم السلام .

محور: مخاطبان فرهنگی باشگاه

راهبردها (استراتژی) :

جذب،به کارگیری، نگهداشت و تربیت قرآنی حداکثری مخاطب مذکر (دیده گرفتن مخاطب مؤنث در نظر نیست).

راهکارها :

 • برگزاری برنامه های متنوع و جذاب در زمینه های مختلف قرآنی و در قالب های متنوع در طول سال .
 • برگزاری اردوهای زیارتی و سیاحتی و پیش بینی برنامه های متنوع و جذاب در این اردوها .
 • توزیع بسته های فرهنگی قرآنی در برنامه ها .
 • استفاده موثر از ظرفیت های فضای مجازی و شبکه های اجتماعی .
 • داشتن و بروز دادن اخلاق حسنه و قرآنی عوامل باشگاه با مخاطبان .

محور: محتوا و موضوعات فرهنگی

راهبردها (استراتژی) :

 • اشاعه فرهنگ ناب قرآنی بامحوریت اصول دین و اعتقادات خصوصاً بحث ولایت و امامت .
 • ترویج اخلاق اسلامی ازدیدگاه قرآن کریم با محوریت فرهنگ اهل بیت علیهم السلام .
 • گسترش روز افزون انس هر چه بیشتر مردم باقرائت وحفظ قرآن کریم .

راهکارها :

 • برگزاری مستمر و جذاب برنامه ها و محافل قرآنی و استفاده از بستر مناسبت های مذهبی
 • استفاده از کارشناسان و علمای صاحب نام و تأثیر گذار در زمینه های قرآنی وفرهنگی
 • استفاده از عناصر جذاب و تأثیرگذار و بهره گیری از فن آوری های نوین در برگزاری برنامه های قرآنی
 • پیش بینی نظام انگیزشی مناسب ویژه کارشناسان و عوامل و کارکنان باشگاه

محور: ارزشیابی فرهنگی

راهکارها :

 • تشکیل گروه ارزیابی برنامه های فرهنگی در واحد برنامه ریزی و توسعه
 • ایجاد سامانه های متعدد و متنوع جهت اخذ نظرات انتقادات و پیشنهادات مخاطبین
 • ایجاد رقابت در بین واحدهای مختلف باشگاه جهت رشد کمی و کیفی برنامه ها

راهبردها (استراتژی) :

ارزیابی مستمر برنامه های فرهنگی باشگاه و شناسایی نقاط ضعف و قوّت آن با رویکرد تقویت و رشد کمی و کیفی برنامه ها

چشم اندازهای آموزشی

گسترش کمی و کیفی آموزش دوره های عمومی و تخصصی قرآن کریم در بین اقشار مختلف مردم و ورود به عرصه آموزش دین و اخلاق و پرداختن به آموزش علوم مختلف و متنوع قرآنی .

محور: مخاطبان قرآنی

راهبردها (استراتژی) :

جذب حداکثری مخاطب در بخش آموزش قرآن کریم در رشته های مختلف طی برنامه بلند مدت .

راهکارها :

 • استفاده از تجهیزات و محیط آموزشی مناسب
 • انجام تبلیغات هدفمند و دعوت از گروه هدف به ویژه در فصل تابستان
 • پیش بینی نظام انگیزشی مناسب ویژه کارشناسان و عوامل آموزشی به تناسب توسعه مخاطبین قرآنی
 • شناسایی و ارتباط مؤثر با کانون ها و سازمان های قرآنی
 • طراحی و ارائه دوره های مهارتی جذاب و اثر بخش ویژه جوانان
 • استفاده از کادر علمی مجرب و شناخته شده برای کلاسهای قرآنی
 • طراحی و ارائه دوره های مهارتی جذاب و اثر بخش ویژه جوانان
 • استفاده از کادر علمی مجرب و شناخته شده برای کلاس های قرآنی

محور: سیستم های آموزشی

راهبردها (استراتژی) :

راه اندازی، توسعه روشهای آموزش غیر حضوری قرآن کریم در کنار تقویت آموزش های حضوری

راهکارها :

 • تهیه منابع آموزشی غیر حضوری علی الخصوص ایجاد زیر ساخت ارائه آموزش های مجازی قرآن کریم
 • توسعه ارائه منابع آموزشهای غیر حضوری و از راه دور به صورت دوره های الحاقی
 • استفاده موثر از ظرفیت های فضای مجازی و شبکه های اجتماعی .

محور: محتوا و موضوعات آموزشی

راهبردها (استراتژی) :

برگزاری و گسترش دوره های عمومی و تخصصس قرآن کریم در تمامی رشته ها و همچنین عرصه دین و اخلاق در باشگاه طی برنامه بلند مدت .

راهکارها :

 • توجیه عوامل آموزشی کارشناسان در خصوص ضریب اهمیت برگزاری دوره های آموزشی
 • انجام تبلیغات و اطلاع رسانی متمرکز در فضای مجازی .
 • طراحی و ارائه بسته های آموزشی ترکیبی جذاب

محور: منابع آموزشی

راهبردها (استراتژی) :

تهیه و تولید منابع آموزشی عمومی و تخصصی قرآن کریم .

راهکارها :

 • تهیه منابع با الویت دوره های آموزشی در موضوعات اصلی .
 • تهیه منابع آموزشی جهت آموزشهای غیر حضوری .
 • توسعه رسانه های آموزشی از حوزه مکتوب به سایر حوزه ها .
 • ارائه منابع آموزشی در شکل واحد و انحصاری باشگاه .